Kontrakter for ankerhåndtering tildelt

april 24, 2008, 14:14 CEST
Den største kontrakten har en varighet på fem år og er inngått med DOF på et nybygd Skandi TBN AH 04 CD-skip, som er utviklet av Aker Yards. Kontrakten inneholder en opsjon på forlengelse med tre ganger ett år.
Bilde

StatoilHydro har tildelt kontrakt på ankerhåndteringsfartøyet Skandi TBN AH 04 CD, som er utviklet av Aker Yards.

Det nye skipet skal leveres fra verftet i desember 2009, men vil antagelig bli lagt ut på spot-markedet i noen måneder før det går inn på kontrakten med StatoilHydro i første kvartal 2010.

Stabilitet, sikkerhet og miljø har vært de viktigste faktorene i denne forespørselen.

Fornøyd

– Vi er svært fornøyd med at mange rederier følger StatoilHydros satsing på økt sikkerhet for mannskapet ombord ved å legge vekt på ny teknologi, sier Morten Meinich, leder for maritime operasjoner i StatoilHydro.

Det nye fartøyet er 108 meter langt og 24 meter bredt og utstyrt med en 500-tonns vinsj. Det har også sitt eget fjernstyrte undervannsfartøy og er utstyrt med sikkerhetsutstyr som tilfredsstiller de høyeste kravene til ankerhåndteringsfartøyer.

– Fartøyet har topp moderne teknologi som ivaretar sikkerheten på dekk under ankerhåndteringsoperasjoner, inkludert en ”cargo rail manipulator” (mekanisk arm med klypegrep) som reduserer mengden av manuelt arbeid. Fartøyet har også hybridmotorløsninger og katalysatorer som reduserer utslippene av NOX og CO2. Fartøyet har mange bruksområder, blant annet ankerhåndtering på dypt vann, fjernstyrte undervannsoperasjoner og forsyningsoppdrag, kommenterer Meinich.

To kortere kontrakter
To andre kontrakter på ankerhåndteringsfartøyer er undertegnet med DOF og Island Offshore for henholdsvis Skandi Admiral og Island Vanguard. De to kontraktene har en varighet på 18 måneder hver med opsjoner på tre ganger seks måneder.

Skandi Admiral er allerede i oppdrag for StatoilHydro under en eksisterende kontrakt og vil gå over på den nye kontrakten 15. august 2008.

Island Vanguard, som er utstyrt med et fjernstyrt undervannsfartøy og en A-ramme, vil starte på oppdraget for StatoilHydro etter at det er ferdig med et oppdrag på spot-markedet, antagelig 28. april 2008 og senest 1. mai.