Planen for Morvin godkjent

april 25, 2008, 14:47 CEST
Morvin ble oppdaget i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble sendt inn i februar 2008. Planen har fått en rask behandling, og er godkjent i statsråd etter om lag to måneders behandlingstid. Oljefeltet Morvin er et typisk eksempel på et mellomstort prosjekt i nærheten av eksisterende infrastruktur. Feltet ligger i Norskehavet, 15 kilometer nordvest for Åsgard.

Etter planen vil havbunnsrammer og produksjonsrør være på plass allerede til sommeren, mens produksjonsstart er planlagt til sensommeren 2010.

- Morvin er avhengig av eksisterende infrastrukur. Uten denne muligheten kunne vi ikke bygd ut dette feltet, sier Knut Gjertsen, oppdragsleder for Morvin.

Morvin blir bygget ut med to undersjøiske brønnrammer som knyttes til Åsgard B for prosessering gjennom en 20 kilometer lang rørledning.

Planen for utbygging og drift omfatter investeringer på 8,7 milliarder 2007-kroner. I tillegg utreder StatoilHydro mulighetene for en fjerde produksjonsbrønn, til om lag 1,2 milliarder 2007-kroner.

Det er forventet en produksjonsrate på ca. 27.000 fat oljeekvivalenter per døgn når feltet er på platå, der StatoilHydro-andelen er på 18.000 fat.

Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (64 prosent), Eni (30) og Total (6).

 Fakta om Morvin:
  • Rent oljefelt på 4.000 meters dyp, to mil vest for Åsgard B-plattformen på Haltenbanken i Norskehavet
  • Feltet bygges ut med to bunnrammer, foreløpig med tre brønner. En fjerde brønn er under planlegging
  • Utvinnbare reserver anslås til 70 millioner fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsperioden er anslått til 14 år, med start i 2010
  • Oljen fraktes to mil i rørledning til Åsgård B, hvor oljen prosesseres