Skip to content

Lagrer 10 millioner tonn CO2

april 29, 2008, 11:38 CEST
Bilde

Illustrasjon av CO2-lagringen i Utsira-formasjonen.

Hver dag fjernes 2.800 tonn karbondioksid (CO2) fra naturgass som blir produsert fra Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Karbondioksiden pumpes ned og lagres i Utsira-formasjonen i stedet for å bli sluppet ut i atmosfæren. Denne sandsteinsformasjonen strekker seg over et stort område i den norske delen av Nordsjøen.

Løsningen har vært i drift siden høsten 1996, og anlegget har hatt en svært høy regularitet.

Bilde

På Sleipner T-plattformen skilles karbondioksid (CO2) ut fra brønnstrømmen. (Foto: Dag Myrestrand)

Viktig virkemiddel

Lagring av CO2 under havbunnen kan være et viktig virkemiddel for å redusere den globale oppvarmingen.

All forskning og overvåking av CO2-injeksjonen i Utsira-formasjonen viser at klimagassen bevares i formasjonen og at dette er en miljøvennlig og sikker metode for å redusere klimagassutslippene.

– Prosjektet er en god demonstrasjon av CO2-fangst. Sleipner er blitt en dokumentasjon på at CO2-lagring er gjennomførbart og trygt, sier Rolf Håkon Holmboe, HMS leder på Sleipner feltet.

– Vi ønsker å bygge videre på de erfaringer vi har oppnådd gjennom 12 års drift med uttak og lagring av CO2, sier Sjur Talstad, produksjonsdirektør for Sleipner.

Andre funn?

Sleipner-organisasjonen ser nå på muligheten for å tilby andre funn i området muligheten til å prosessere gass, ta ut CO2 fra denne gassen og lagre den i Utsira-formasjonen.

Samtidig studeres også muligheten for å ta imot CO2 fra land og injisere den i Utsira-formasjonen.

EU har et mål om å redusere Europas CO2-utslipp med 20 prosent innen 2020. Ett av flere nødvendig tiltak kan være CO2-lagring.

Etter planen skal EU-parlamentet i løpet av 2008 beslutte om slik lagring skal tillates og på hvilke vilkår det kan gjennomføres.