Skip to content

Ny brønnramme i drift på Vigdis

april 29, 2008, 09:20 CEST
– Dette er et viktig prosjekt for økt oljeutvinning og er et av mange gode bidrag for å nå produksjonsmålene vi har satt, sier Bente Aleksandersen, produksjonsdirektør for Snorre.

Vigdis-feltet er en del av lisensen PL089, som igjen er en del av Snorre resultatområde. Vigdis startet opp i 1997 og sender daglig ca. 60.000 fat råolje til Snorre A-plattformen for prosessering.

Bilde

Brønnrammen ble senket ned på havbunnen sommeren 2006.

Vigdis Extension fase 2, som ble besluttet i 2006, er en videreutvikling av Vigdis Øst-feltet som i første fase ble utviklet med to satellitter.

Den siste brønnrammen har fire slisser som kan brukes både til produksjon og injeksjon.

– I utgangspunktet var planen å bore to nye brønner i Vigdis Øst, men på grunn av potensialet i området ble det bygd inn fleksibilitet med to ekstra slisser for fremtidig bruk. Allerede nå er man i gang med boring av brønn nummer tre, sier Elin Loktu Rosnes, leder for Snorre satellitter.

Bunnramme og rørledning ble installert sommeren 2006. Boringen av de første to brønnene ble nylig ferdigstilt med riggen "Borgland Dolphin". De to brønnene gir en ekstra produksjon på ca. 11.000 fat olje per dag.

"Borgland Dolphin" er allerede i gang med å bore en ny brønn fra en av de to ledige slissene. Dette er en injeksjonsbrønn til den nordlige delen av Borg-feltet, som vil være ferdig i løpet av sommeren.

Utviklingen av 089-lisensen har foregått gradvis. Det er gjort stadig nye funn, og feltene er videreutviklet med utvidelse av infrastruktur på havbunnen. Mengden utvinnbare reserver fra feltet er beregnet til 360 millioner fat olje, det dobbelte av det man anslo i starten.

Med ulike tiltak for økt oljeutvinning (IOR- increased oil recovery) tar StatoilHydro sikte på å nå en utvinningsgrad på 61 prosent.

Så langt har Vigdis, inkl. Vigdis Øst og Borg Nordvest, produsert olje til en verdi av over 60 milliarder kroner. Feltet skal etter planen produsere frem til 2020.
 
Rettighetshavere i PL089: StatoilHydro (41,5 prosent), Petoro (30), ExxonMobil (10,5), Idemitsu (9,6), Total (5,6) og RWE Dea (2,80).