Oljefunn utenfor Angola

mai 6, 2008, 11:04 CEST

Letebrønnen der funnet er gjort, Sangos-1, ble boret på 1.349 meters vanndyp til en vertikal dybde på totalt 3.343 meter.

Det ble gjort funn av en oljesøyle på 127 meter i et sandlag med høy permeabilitet fra miocen-tiden. Brønnen viste seg å inneholde olje av høy kvalitet – over 30 grader API – som er høyere enn forventet.

Reservene i feltet og de foreløpige resultatene oversteg det som var forventet før boring ble utført og danner grunnlaget for igangsetting av geologiske og ingeniørtekniske studier med sikte på en fremtidig utbygging av feltet.

Sangos-funnet er den første letebrønnen som er boret på blokk 15/06. Brønnen ligger ca. 350 kilometer fra Luanda og vil om ikke lenge få følge av andre letebrønner med betydelig potensial i nærliggende strukturer, idet man tar sikte på å oppnå en utbygging av det vestlige området av blokken.

Blokk 15/06 ligger i det lavere Kongo-bassenget utenfor kysten av Angola. Det dekker ca. 2.984 kvadratkilometer med vanndybder fra 300 til 1.600 meter.

Partnerne på blokk 15/06 er: Eni Angola S.p.A. (operatør) (35 prosent), Sonangol Pesquisa e Produção, SA (konsesjonsinnehaver) (15), SSI Fifteen Limited (20), TEPA (Block15/06) Total (15), Falcon Oil Holding Angola SA (5), Petrobras International Braspetro B.V. (5) og Statoil Angola Block 15/06 Award AS (5).