Skip to Content
no

To nye funn i Oseberg-området

mai 13, 2008, 08:53 CEST
Bilde

Oseberg C-plattformen                                                                      (Foto: Helge Hansen)

Det første funnet ble gjort i en langtrekkende letebrønn fra Oseberg C-plattformen til Cook-formasjonen i strukturen Theta.

– Brønnen er planlagt konvertert til en produksjonsbrønn i løpet av 45 dager etter funnet, noe som gir en ekstremt rask overgang fra potensiell ressurs til produserbare reserver, sier Trond Eide, leder for Petroleumsteknologi på Oseberg.

Kartleggingen av prospektet og planleggingen av brønnen var et samarbeid mellom Petroleumsteknologi på Oseberg og teamet for feltnær leting i Nordsjøen, der den førstnevnte enheten var ansvarlig for boreoperasjonen.

– Vi er nå i gang med å vurdere den beste produksjonsløsningen for funnet, sier Bjørn Inge Braathen, som leder leteteamet for Oseberg-området.

Avhengig av produksjonsløsning vil de utvinnbare reservene være anslagsvis 5 millioner fat.

Like etter at Theta-funnet var gjort, ble olje og gass også påvist i strukturen Delta S2 ved Oseberg Sør. Delta S2-funnet ble gjort i Brent-gruppen, og utvinnbare ressurser er anslått til 16 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnen 30/9-21S ble boret av Transocean Winner. Denne riggen borer nå en grenbrønn for å teste naboprospektet Richards.

– Vi har lenge vært spent på mulighetene i Oseberg-området, og etter noen år med begrenset leting i området er det godt å se at økningen i letenivået er vellykket, sier Tom Dreyer, leder for Feltnær Leting Nordsjøen i StatoilHydro.

Funnet kan i løpet av få år bli knyttet opp mot Delta-brønnrammen og eventuell fremtidig letesuksess vil kunne føre til nye utbyggingsløsninger i området.