Meldepliktig handel 

mai 15, 2008, 16:10 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 198,49 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2.638.463 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12