Skip to content

StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 19, 2008, 14:53 CEST
Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av StatoilHydro (OSE:STL, NYSE:STO) 15.mai 2008 til bruk i StatoilHydros aksjespareprogram, er 19. mai 2008 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 2 474 375 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12