Skip to Content
no

Tornerose-brønner avsluttet

mai 19, 2008, 13:46 CEST
Bilde

– Vi vil bore flere brønner i området i årene fremover, sier Ørjan Birkeland. (Foto: Harald Pettersen) 

Som operatør for utvinningstillatelse 110 C har StatoilHydro avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 7123/4-1 S og 7123/4-1 A. Den sistnevnte brønnen ble boret som et sidesteg fra S-brønnen. 

Formålet med brønnene var å påvise ressurser i trias sandsteiner innen ikke tidligere testede segmenter på Tornerose-strukturen.

Avgrensningsbrønnene ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2683 meter og 2603 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen påviste reservoarutvikling i denne bergarten, men det ble ikke påvist bevegelige hydrokarboner i noen av brønnhullene.

Fremtidige boringer
– Det er skuffende å bore tørre brønner, men vi har tidligere konstatert at det finnes gass i Tornerose-strukturen som kan produseres. Vi vil bore flere brønner i området i årene fremover hvor erfaringen fra disse brønnene også vil komme til nytte, sier StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i nord, Ørjan Birkeland.

Tidligere er det boret to brønner innen utvinningstillatelse PL 110B på Tornerose-strukturen, begge med funn. Denne utvinningstillatelsen ble tildelt i 2004 i forbindelse med TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder), mens PL 110C ble tildelt som tilleggsareal til Tornerose-funnet i forbindelse med 19. konsesjonsrunde i 2006.

De to avgrensingsbrønnene ble boret av riggen Polar Pioneer på 413 meters vanndyp. Denne riggen skal nå benyttes til boringen av en ny StatoilHydro-operert letebrønn i Barentshavet, brønnen 7226/2-1 i utvinningstillatelse 395.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110C: StatoilHydro (operatør) (33,53 prosent), Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France Norge (12,00), Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).

Bilde