Generalforsamling i StatoilHydro ASA avholdt 

mai 20, 2008, 23:33 CEST

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte på 8,50 kroner per aksje, hvorav NOK 4,30 per aksje er ekstraordinært, ble også vedtatt. Utbyttet tilfaller dem som var aksjonærer per 20. mai 2008. Utbetaling skjer fra 30. mai 2008.

StatoilHydros aksje blir handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 21. mai 2008, inkludert American Depository Shares (ADS), notert på New York Stock Exchange.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av bedriftsforsamlingen og nytt medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte, samt fastsettelse av honorar til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

Kontaktpersoner:

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør:
+47 480 80 212 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR:
+47 906 49 144(mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør US investor relations:
+1 203 978 69 50

Downloads