Skip to Content
no

Gassfunn i Norskehavet

mai 21, 2008, 09:55 CEST

Som operatør for utvinningstillatelse 348 avslutter StatoilHydro nå boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 S. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njord-feltet og 9 kilometer nordvest for Draugen-feltet.

Bilde

Ørjan Birkeland gleder seg over et nytt StatoilHydro-funn i Norskehavet. (Foto: Harald Pettersen)

– Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i bergarter av midtre/nedre jura alder i sørlige segment av Galtvort-prospektet. Det er gledelig at vi på nytt påviser hydrokarboner i disse områdene hvor funn raskt kan komme i produksjon, sier StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i nord, Ørjan Birkeland.

Brønnen har påvist gass i sandsteiner av jura alder. Størrelsen på funnet er foreløpig ikke avklart, og det skal bores en sidestegssbrønn umiddelbart etter avslutning av pågående brønn.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det er ikke foretatt formasjonstesting i brønnen, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.

Letebrønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2632,3 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter tilhørende Åre-formasjonen av nedre jura alder. Havdypet på lokasjonen er 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreriggen West Alpha som nå skal bore sidestegssbrønnen 6407/8-4 A på Galtvort-prospektet.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348 er: StatoilHydro (30,0 prosent), Gaz de France Norge (20,0), Norwegian Energy Company (17,5), E.ON Ruhrgas Norge (17,5), Endeavour Energy Norge (7,5) og Petoro (7,5).

Bilde