"Gå til hovedinnhold"

Borekontrakt til Schlumberger

mai 22, 2008, 15:46 CEST
Bilde

Kontrakten omfatter blant annet boring på Gullfaks C-plattformen (bildet) i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Avtalen dekker leveranse av retningsboring, måling under boring (MWD), logging under boring (LWD) og slamloggingstjenester.

– Kontrakten sikrer leveranse av tjenester og dyktig personell som gir kostnadseffektive operasjoner gjennom fokus på kvalitet både for verktøy og tjenester, sier Øystein Håland, direktør for undergrunnsteknologi, Teknologi & Ny Energi (TNE).

Kontrakten bidrar også til utvikling av StatoilHydros satsingsområde, Integrerte Operasjoner (driftsentre på land), med sikte på økt sikkerhet og boreeffektivitet.

Den tildelte kontrakten trer i kraft 1. september 2008 og har en verdi på 900 millioner kroner. Kontrakten har en varighet på to år, med opsjon på forlengelse to ganger, hver på to år.

– Ett av formålene med anbudet har vært å opprettholde konkurransen i markedet og utnytte vår styrke som nytt selskap, sier Anders Opedal, direktør for innkjøp.

– Vi har oppnådd dette ved å tildele en kontrakt med meget gode økonomiske betingelser og vinn-vinn-forhold, tilføyer han.