Statfjord A-lekkasjen stanset

mai 24, 2008, 14:33 CEST
Bilde

Bilde tatt på Statfjord A-feltet i dag.Situasjonen på Statfjord A-plattformen stabiliseres, i betydning av at sikkerheten for personell er godt ivaretatt og lekkasjen er stanset.

Av sikkerhetsmessige årsaker ble det i dag tidlig pumpet totalt om lag 1.200 kubikkmeter med oljeholdig vann ut i sjøen. Dette ble gjort for å ivareta sikkerheten om bord på plattformen etter at en lekkasje oppstod i et rør inne i det ene skaftet på installasjonen. Denne utpumpingen er nå stanset. Oljekonsentrasjonen i vannet er begrenset.

Som følge av utpumpingen ligger det en tynn oljefilm rundt Statfjord A-plattformen, og det er igangsatt tiltak for å samle opp denne. Oljevernutstyr og lenser er tatt i bruk på stedet. Værforholdene i området er bra.

Alle som ikke har beredskapsoppgaver om bord er brakt i sikkerhet på nærliggende plattformer i henhold til selskapets sikkerhetsrutiner.

Det var 217 personer om bord da lekkasjen skjedde. 156 personer er nå forflyttet til naboplattformene Statfjord B og C.

StatoilHydros beredskapsorganisasjon er mobilisert og leder beredskapssituasjonen og oljevernaktivitetene.

StatoilHydro har varslet myndighetene om hendelsen.

Kontakttelefon for pårørende:
Tlf. 800 500 20

Alle pressehenvendelser:
Tlf. 51 99 19 83