Skip to Content
no

Situasjonen på Statfjord A normaliseres

mai 24, 2008, 18:03 CEST
Bilde

 


Sørlig del av utslippet, eneste sted med olje av en viss tykkelse. 
Bildet viser utslippet fra Statfjord A. Nederst er Statfjord B, i midten Statfjord A og øverst Statfjord C. StatoilHydros fartøyer som kontrollerer utslippet kan så vidt skimtes. 
(Foto: Kystverket)

Så snart situasjonen tillot det, ble spesialtrent personell sendt ned i skaftet for å montere plugg på røret som lakk, slik at lekkasjen stanset. Det vil ikke være behov for å pumpe mer oljeholdig vann ut i sjøen.

De to som ble eksponert for gassdamp ble fraktet med helikopter til Stavanger, der de ble tatt hånd om av helsepersonell.

Organisasjonen på plattformen forbereder seg på å ta imot det evakuerte personellet som fraktes tilbake til Statfjord A utover kvelden. De vil bli fulgt opp av blant annet helsepersonell.

Arbeidet med oljevern fortsetter utover kvelden for å kontrollere den tynne oljefilmen, som ble observert ved plattformen.

Produksjonen på Statfjord A vil trolig være nedstengt i flere dager.

Downloads