Forbereder oppstart på Statfjord A

mai 26, 2008, 11:14 CEST

 

Bilde

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen.

– Etter at situasjonen ble normalisert lørdag har de ansatte på Statfjord A jobbet godt med å rydde og rengjøre området i plattformskaftet der lekkasjen skjedde. Dette arbeidet skal fullføres før produksjonen gjenopptas, sier produksjonsdirektør for Statfjord, Lars Petter Lundahl.

Da oljelekkasjen oppsto mellom en lagercelle og ett av plattformskaftene  lørdag, ble oljeholdig vann av sikkerhetsmessige årsaker pumpet til sjø. Utslippet besto hovedsakelig av vann, med en mindre andel olje.

Observasjoner fra Norsk institutt for naturforskning tyder på at utslippet ikke har hatt vesentlig virkning  på sjøfugl, fisk eller andre arter. Overvåkingen av utslippet fortsetter med fly og fartøy.

De to  personene som ble eksponert for gassdamp lørdag morgen ble  brakt til land for legetilsyn og deretter friskmeldt lørdag kveld.

Oljeproduksjonen fra Statfjord A er normalt rundt 19.000 fat per dag. StatoilHydros eierandel er 44,34 prosent.

Produksjonen fra Snorre A og Vigdis kom i gang igjen søndag. Produksjonen føres til Gullfaks A for behandling og eksport. På grunn av kapasitetsbegrensninger i rørledningen til Gullfaks A, ligger produksjonen fra Snorre A noe under normal kapasitet.

Oljeproduksjonen fra Snorre A er normalt rundt 75.000 fat per dag. StatoilHydros eierandel i feltet er 33,32 prosent.

Vigdis-feltet produserer normalt rundt 44.000 fat per dag. StatoilHydros eierandel er 41,50 prosent.