Kjør effektivt – spar miljøet

mai 27, 2008, 14:11 CEST
  • Hold bilen din i god stand, og sjekk oljen regelmessig
  • Sjekk luften i dekkene hver måned
  • Bruk aircondition bare når det er nødvendig
  • Skift til et høyere gir så tidlig som mulig
Bilde 

Dette er noen av tipsene som nå møter bilistene på 45.000 bensinstasjoner i 29 europeiske land. Tipsene er enkle og hverdagslige, men viktige. De skal minne den enkelte bilist på hvordan hun eller han kan redusere sitt eget drivstofforbruk.

– Målet med kampanjen er rett og slett å få bilister til å bruke mindre bensin, for dermed å redusere utslippene av karbondioksid (CO2).

Det forteller en engasjert Marius Rosenberg Amundsen. Han leder prosjektet i StatoilHydro og er trainee i forretningsområdet Foredling og Markedsføring.

– Det kan jo virke som et paradoks at oljeindustrien jobber for lavere energiforbruk. Men energieffektivisering er en viktig del av EUs strategi for å nå målet om 20 prosent lavere CO2-utslipp innen 2020. Det er et mål vi som industri og selskap ønsker å bidra til å realisere, sier Amundsen.

Det er the European Petroleum Industry Assosiation (EUROPIA) som har tatt initiativ til kampanjen. Alle de 17 medlemmene i sammenslutningen deltar, men interessen for initiativet var svært stor også fra andre oljeselskaper. Amundsen understreker at et slikt tiltak ikke bør ekskludere noen og at de derfor valgte å inkludere 25 utenforstående oljeselskap i kampanjen.

Bilde

Marius Rosenberg Amundsen leder kampanjen i StatoilHydro.

Dokumentert effekt
Den store lanseringen av kampanjen skjer i Brussel, mens bilister i store deler av Europa vil finne kampanjemateriellet på bensinstasjoner.

I alt 30 millioner brosjyrer er distribuert, og kampanjen skal pågå i to uker. Det er også opprettet en egen nettside der de 10 tipsene er levende illustrert.

– Vi har valgt kun å fokusere på disse 10 rådene. Det ser gjerne lite ut, men vi har dokumentasjon på at det virker, sier Amundsen.

Han mener dette er en reell måte å få ned utslippene av CO2 på, uten at oljeindustrien på noen måte fraskriver seg sitt eget ansvar.

– Vi ønsker med dette å fokusere på hvordan den enkelte i sin hverdag kan bidra til at vi når målet om 20 prosent energi-effektivisering innen 2020. Det er helt avgjørende at alle parter bidrar for å nå målet om 20 prosent reduksjon i CO2-utslippene innen samme periode, poengterer Amundsen.

Downloads