Oppgraderer boreanlegget på Statfjord B

juni 6, 2008, 10:51 CEST
Bilde

Etter moderniseringen på Statfjord B-plattformen vil boreanleggene på de tre Statfjord-plattformene ha samme funksjonalitet og utstyr. (Foto: Øyvind Hagen)

Investeringen som nå gjøres på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen er ett av mange prosjekter som inngår i Statfjord senfase.

Prosjektene skal bidra til økt utvinning og lengre produktiv levetid for installasjonene i Statfjord-området. Prosjektene er nå halvveis i gjennomføringsfasen.
 
– Et oppgradert boreanlegg er en forutsetning for å kunne gjennomføre det omfattende boreprogrammet for Statfjord B-plattformen fremover. Det nye boreanlegget betyr også en stor forbedring når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier Colin Briggs, prosjektleder for oppgraderingen av boreanlegget.
 
Mer robust
I hovedsak innebærer oppgraderingen at det elektriske systemet skiftes ut, mens ny heiseanordning og ny boremaskin skal sørge for at boreanlegget blir mer robust og pålitelig.

Bilde

Colin Briggs er prosjektleder for oppgraderingen av boreanlegget på Statfjord B-plattformen.

Boreanlegget på plattformen er nedstengt mens arbeidene pågår.

Når anlegget er klart til bruk igjen i løpet av mars neste år, skal boringen kunne gjøres med økt regularitet.
 
I full drift
– På det meste vil 80 personer jobbe med modifikasjoner mens plattformen er i full drift. Vi er godt forberedt og har allerede planene klare for gjennomføringen av de første 80.000 arbeidstimene. Den første store utfordringen kommer ved inngangen til juli, når den nye elektriske modulen skal løftes om bord, sier Briggs.
 
Oppgraderingen av boreutstyret på Statfjord-plattformene fortsetter fram til 2010.

Etter moderniseringen vil boreanleggene på de tre Statfjord-plattformene ha samme funksjonalitet og utstyr.

Bilde

Lars Petter Lundahl, produksjons-direktør for Statfjord-feltet

Bedre arbeidsmiljø
– Neste fase av oppgraderingen omfatter nytt utstyr for håndtering av borerør og oppgradering av modulene for boreslam. Det vil innebære en ytterligere robustgjøring av boreanlegget og en vesentlig forbedring av arbeidsmiljøet, sier Petter Kostøl, leder for boring og brønn Stavanger.

StatoilHydro investerer 2,3 milliarder kroner i senfaseprosjektet i 2008 og bruker i tillegg over 2 milliarder kroner til drift, vedlikehold og modifikasjoner på feltet i år.

– Vi satser sterkt på vedlikehold og oppgradering og ruster opp for langsiktig drift av denne viktige delen av StatoilHydros virksomhet på norsk sokkel. Dette er ett av mange prosjekter som skal bidra til at Statfjord B-plattformen skal drives godt i fremtiden, sier Lars Petter Lundahl, produksjonsdirektør for Statfjord-feltet.

  Fakta om bore-oppgraderingen på Statfjord B:
  • 175.000 arbeidstimer skal utføres fra 1. juni til utgangen av mars 2009
  • ny topdrive (toppdrevet rotasjonssystem) og ny heisespill skal installeres
  • opptil 80 personer vil jobbe med oppgraderingen på plattformen
  • alle elektriske systemer for boreanlegget byttes ut, mens kabler gjenbrukes så langt det er mulig
  • hovedkontraktor er Seawell Norge, støttet av Grenland Group og Profitek
  • National Oilwell Varco og Wartsila Norway er hovedleverandører av utstyr til oppgraderingen