Styrker oljevernsamarbeidet med Murmansk

juni 10, 2008, 16:50 CEST
Bilde

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (fra venstre), Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og Yuri Evdokimov, guvernør for Murmansk-regionen, ble hilst velkommen på tradisjonelt vis med brød og salt. (Foto:Margarita Polyakova)

Åpningen markerer en ny milepæl i miljøsamarbeidet mellom StatoilHydro og de regionale myndighetene i Murmansk.

Murmansk brukes som omskipingshavn for lasting av råolje i tankbåter som går til Europa og USA.

Analyserer oljeprøver
Laboratoriets oppgave er å analysere oljeprøvene som tas fra alle råoljer som er lastet for eksport i Murmansk.

– Internasjonal erfaring fra store oljeutslipp viser at oppsamlingen av oljesøl blir mye mer effektivt dersom egenskapene er kjent, lederen for StatoilHydros virksomhet i Russland, Bengt Lie Hansen.

– Dette er et viktig prosjekt på tvers av landegrensene ettersom resultater av analysen vil bli tilgjengelig både for russiske og norske myndigheter, sier Lie Hansen.

Regional støtte
Lokaler for laboratoriet ble stilt til rådighet av myndighetene i Murmansk: laboratoriet er etablert ved the Federal State Enterprise Murmansk Centre for Standardization, Metrology and Certification.

De regionale myndighetene vil også sikre at laboratoriet får de nødvendige oljeprøvene. StatoilHydro har levert det nødvendige ustyret og organisert personellopplæring i samarbeid med Sintef i Trondheim.

Miljøprogram
Åpningen av oljevernlaboratoriet er en del av et bredt miljøprogram med sikte på å styrke beredskapen for oljeutslipp utenfor Nordvest-Russland.

Dette gjennomføres av StatoilHydro og de regionale myndigheter i Murmansk i fellesskap innenfor rammene av intensjonsavtalen om teknisk og økonomisk samarbeid.

– I tillegg til å være et unikt økosystem er Barentshavet et fiskeområde som vi deler med Norge. Derfor krever vi at kommende olje- og gassprosjekter utføres i samsvar med europeiske miljøstandarder og gjennom nært samarbeid mellom alle deltakerne, sier Yuri Evdokimov, guvernør for Murmansk-regionen.

– Vi må skape et avansert beredskapssystem som kan bli ytterligere oppgradert og utviklet, sier han.