Hederspris til EC Power

juni 13, 2008, 15:21 CEST
Bilde

Administrerende direktør Bjarne Bogner (i midten) mottar prisen fra Prins Henrik. Helmut M. Barsties fra EC Powers Tysklandskontor til venstre.

Fordoblingen av salget av innovativ miljøteknologi til de viktigste eksportmarkeder tre år på rad har imponert komiteen bak "Kong Frederik IX’s Hæderspris".

Prisen ble overrakt tidligere denne uken til administrerende direktør i EC Power, Bjarne Bogner av den danske prins Henrik. Prisen ble overrakt ved en høytidelighet på Fredensborg Slott.
 
Prisen er tidligere gått til store danske virksomheder som Grundfos, Jysk og Danfoss.

Overraskelse
– Det var en stor overraskelse for oss at vi fikk denne prisen og en ære å motta en slik pris, sier Bogner.

Han understreker viktigheten av at komiteen belønner mindre teknologibedrifter som arbeider aktivt med eksport av miljøteknologi.
 
– Prisen er en anerkjennelse av kompetansen EC Power besitter og miljøteknologien selskapet eksporterer. Uten tvil er dette også en vitamininnsprøyting for videre vekst og utvikling både i de eksisterende og nye markeder, sier Kristofer Hetland, styreformann i EC Power.

StatoilHydro har gjennom sitt eierskap bidratt til at EC power har bygd kompetanse, utviklet sin teknologi og nådd nye markeder.

Hetland understreker at det nå er startet en prosess for å finne partnere som ytterligere kan bidra med å styrke bedriften i et voksende marked.
 
Energibesparelser
EC Power eksporterer primært til Tyskland og Storbritannia, men også til blant annet Italia.
 
EC Powers systemer gir betydelige energibesparelser for et økende antall organisasjoner i offentlig og privat sektor, blant annet kommunale myndigheter, borettslag, sykehus og pleiehjem.

Systemene genererer både varme, varmt vann og elektrisitet og bruker derfor vesentlig mindre drivstoff enn konvensjonelle teknologier, samtidig som kundene oppnår en reduksjon på energiregningen i størrelsesorden 30 - 40 prosent.

Mikrokraftvarme reduserer utslippene betydelig for kundene. Denne miljøfordelen øker ytterligere når fornybare biodrivstoffer brukes i stedet for naturgass eller diesel, som normalt brukes.