Meldepliktig handel 

juni 13, 2008, 16:22 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 195,67 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2 744 225 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12