Meldepliktig handel 

juni 13, 2008, 16:27 CEST

Ny beholdning er 12 057 aksjer. Handelen er gjort med DnBNOR som megler

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12