Brann raskt slukket på Oseberg A-plattformen

juni 15, 2008, 22:26 CEST
Oseberg A

Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)Det var 311 personer om bord, og ingen ble skadet under hendelsen.

Produksjonen på Oseberg feltsenter er nå nedstengt. Myndighetene er varslet.

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av feltet, og Oseberg C som ligger 14 kilometer nord for feltsenteret.

Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mens Oseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.