Skip to Content
no

StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 16, 2008, 16:15 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  2 598 109  aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12