Skip to Content
no

Brage og Veslefrikk startet opp

juni 16, 2008, 13:59 CEST
Bilde

Oseberg A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Det var søndag ettermiddag ved 17.30-tiden at det oppsto et branntilløp i et tavlerom på Oseberg A-plattformen, som er en del av Oseberg feltsenter.

Tavlerommet forsyner hjelpesystemer på feltsenteret med elektrisk kraft.

Både prosessering og transport av olje og gass fra Oseberg feltsenter ble stanset umiddelbart.

Alle sikkerhets- og beredskapstiltak fungerte som de skulle under hendelsen, og alt personell om bord ble tatt godt vare på.

Brage og Veslefrikk transporterer olje via Oseberg feltsenter. Begge disse plattformene kunne gjenoppta oljeproduksjonen tidlig natt til mandag.

Produksjonen på Oseberg A og de tilknyttede feltene Tune, Oseberg Sør og Oseberg Øst som benytter Oseberg feltsenter for både prosessering og transport, er fortsatt nedstengt. Produksjonen vil bli gjenopptatt så raskt skadene på de berørte deler av anlegget er utbedret.

Samlet oljeproduksjon som er nedstengt som følge av hendelsen utgjør ca. 150.000 fat per døgn.