Gjøa-kontrakt til Technip Norge

juni 17, 2008, 11:38 CEST
Bilde

Gjøa-feltet skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform. (Illustrasjon: StatoilHydro/Øyvind Thorsdalen)

Kontrakten har en verdi i størrelsesorden 500 millioner kroner, og arbeidet vil starte umiddelbart.

Technip er tidligere tildelt kontrakten for fabrikasjon og installasjon av produksjonsrørene på feltet og vil også utføre bemannede undervannsoperasjoner.

Kontrakten omfatter:

  • fabrikasjon og installasjon av tilkoblingsstrukturer for produksjonsrørene og eksportrørene
  • fabrikasjon og installasjon av ekspansjonssløyfer og beskyttelsesdeksler
  • tilkobling av stigerør, produksjonsrør og eksportrør mot tilkoblingsstrukturer og brønnrammer
  • vannfylling, rengjøring, dimensjonskontroll og trykktesting av rørledninger

Fabrikasjonsarbeidet vil starte i løpet av høsten 2008. Det omfattende installasjonsarbeidet vil pågå gjennom hele 2009-sesongen.

Lang erfaring
– Technip har lang erfaring med denne type operasjoner, og vi forventer å få en god samordning mellom deres kontrakter for henholdsvis rørlegging og oppkoblingsaktiviteter på Gjøa-feltet, sier Bjørn Midttun, prosjektleder for Gjøa Subsea og Rør.

Deler av arbeidet, blant annet installasjon av strukturer, skal utføres med det nye fartøyet ”Scandi Arctic” som leveres ved årsskiftet 2008/2009. Tilkoblinger og klargjøring av rørledninger skal foregå med fartøyene ”Normand Progress” og ”Fugro Saltire”.

– Nå er rundt ti kontrakter for marine operasjoner etablert. Allerede i juli i år starter vi aktivteten på feltet med installasjon av subsea brønnrammer og steindumping. I 2009 vil over 20 fartøy være engasjert i installasjonsaktiviteter på feltet. Med rundt 1000 planlagte fartøysdøgn går vi nå inn i en krevende og spennende periode i Gjøa prosjektet, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Gjøa.

StatoilHydro er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France overtar som operatør når feltet settes i produksjon. Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30), StatoilHydro (20), Shell (12) og RWE Dea (8).