Oseberg-feltene startet opp

juni 24, 2008, 13:20 CEST
Bilde

Oseberg feltsenter i Nordsjøen  (Foto: Harald Pettersen)

Feltsenteret og de tre øvrige feltene som er knyttet til feltsenterets prosesseringsanlegg, har vært nedstengt mens tavlerommet og involvert utstyr ble rengjort og reparert.

Tirsdag morgen startet oppkjøringen av olje- og gassproduksjonen og gasseksporten fra de fire feltene.

Feltene ventes å være i full produksjon igjen i løpet av de nærmeste døgnene.

Oseberg C-plattformen og feltene Brage og Veslefrikk, som transporterer olje via Oseberg feltsenter, startet opp mandag 16. juni og har ikke vært berørt av reparasjonen.