Betydelige bidrag fra nye Oseberg-satellitter

juni 30, 2008, 12:49 CEST
Bilde Oseberg D-plattformen tar imot brønnstrømmen fra Oseberg Delta, mens Theta Cook er boret fra Oseberg C. (Foto: Terje S. Knudsen)


– Disse satellittene er en viktig del av videreutviklingen av Oseberg-området og gir et betydelig produksjonsbidrag de nærmeste årene, sier Morten Mikkelsen, fungerende produksjonsdirektør for Oseberg-området.

Oseberg Delta kom i drift fredag 27. juni, mens Theta Cook begynte å produsere 26. juni. Til sammen vil de produsere rundt 18.000 fat oljeekvivalenter daglig. Når brønn nummer to på Oseberg Delta kommer i drift til høsten, vil det gi ytterligere 7.000 fat om dagen.

Nylig ble en annen forekomst i Oseberg-området, nemlig Oseberg Gamma Main Statfjord, satt i produksjon. Totalt sett betyr dette en produksjonstilvekst på over 35.000 fat olje per dag i Oseberg-området, noe som er et godt bidrag til StatoilHydros produksjonsmål.

Theta Cook ligger nordvest på Oseberg-hovedfeltet, og er boret med en langtrekkende brønn fra Oseberg C-plattformen. Brønnen er den første fra Oseberg feltsenter som produserer fra Cook-formasjonen. Letebrønnen ble boret ferdig i april 2008, og meget rask komplettering og ferdigstilling har gjort det mulig å starte produksjon allerede nå.

Oseberg Delta ble påvist for ti år siden i vestre del av Oseberg-området. Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av Olje og energidepartementet i september 2005. Gassforekomstene utgjør hoveddelen av reservene, men feltets 20 meter tykke oljekolonne skal utvinnes først. Etter hvert vil brønnene gå over til å produsere gass.

 Fakta om Oseberg Delta
  • Satellittfelt 9 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter, som ligger i Nordsjøen, 13 mil nordvest for Bergen
  • Består av én brønnramme på havbunnen med to produksjonsbrønner
  • Utbyggingen koster i overkant av 2,2 milliarder kroner
  • Total borelengde på omkring 5.500 meter
  • Brønnstrømmen transporteres til Oseberg feltsenter gjennom rør
  • Feltet kan suppleres med ytterligere to produksjonsbrønner senere
  • Utvinnbare reserver: 13,6 millioner fat olje og 8,2 milliarder standardkubikkmeter gass
  • Rettighetshavere: StatoilHydro (operatør) (49,3 prosent), Petoro (33,6), Total (10,0), Mobil (4,7) og ConocoPhillips (2,4)