Krafttak på sokkelen kutter CO2-utslipp

juni 30, 2008, 15:18 CEST
Bilde

Kranfartøyet Saipem 7000 forlater Heimdal-Plattformen.

(Foto: Svein Are Enes/StatoilHydro)

Sammen med en rekke andre tiltak reduserer StatoilHydro CO2-utslippene fra norsk sokkel med nesten like mye som de samlede utslippene fra veitrafikken i Bergen.

Heimdal mer energieffektivt
Ett av de aller største klimagasskuttene kommer når Heimdal-plattformen får nytt gasskraftverk.

Bilde

Her løftes gasskraftverket ombord på Heimdal-plattformen.

(Foto: Svein Are Enes)

Dette gasskraftverket ble løftet ombord på Heimdal-plattformen med kranfartøyet Saipem 7000 på søndag.I forhold til det eksisterende gasskraftverket har dette langt bedre energieffektivitet og varmegjenvinning.

Det reduserer utslippene fra kraftanlegget med 50.000 tonn CO2, noe som tilsvarer 55 prosent. Det utgjør 25 prosent kutt i plattformens samlede CO2-utslipp. Også utslippene av NOX blir redusert. Det nye gasskraftverket skal settes i drift på nyåret.

Gir konkurransefortrinn
– Slike miljøtiltak er positivt for StatoilHydro. Vi er opptatt av å drive vår virksomhet med lavest mulig utslipp. Norsk sokkel har de laveste CO2-utslippene pr. produsert oljefat i verden. Dette er et konkurransefortrinn for StatoilHydro og norsk industri generelt som vi er opptatt av å styrke, sier Ivar Aasheim, områdedirektør i StatoilHydros Drift Nordsjøen, som er organisasjonen Heimdal tilhører.

I perioden 2005 til 2010 vil StatoilHydro få gjennomført modifikasjoner på dagens plattformer som vil øke energieffektiviteten, og dermed redusere utslippene av CO2 med til sammen 370.000 tonn i året.

Satser bredt
I tillegg vil det gjennomføres tiltak som ikke reduserer utslippene direkte, men som vil gjøre det mulig å øke produksjonen på en del plattformer uten at utslippene går opp.

Hvis produksjonsøkningen hadde kommet først, og utslippskuttene etterpå, ville vi sett utslippskutt på 110.000 tonn CO2 i samme femårsperiode.

Til sammenlikning slapp all veitrafikk i Bergen ut 413.000 tonn CO2 i 2006, ifølge Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til energieffektivisering har StatoilHydro også sterkt fokus på fangst og lagring av CO2 og fornybar energi.

Fakta om StatoilHydro og CO2:

  • Norsk sokkel har lavest CO2-utslipp pr. produsert fat oljeekvivalenter i verden.
  • I 2006 var utslippene 7,8 kg pr. fat i Norge.
  • I Europa var snittet 10,1 kg, og snittet for hele verden var på 19 kilo pr. fat.
  • StatoilHydro er operatør for cirka 80 prosent av all olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.
  • StatoilHydro har fire år på rad toppet den internasjonale kåringen ”Dow Jones bærekraftsindeks”.