Skip to content

Gassfunn i Barentshavet

juli 4, 2008, 10:54 CEST
Bilde

Ververis

 

Under boring av undersøkelsesbrønn 7226/2-1 i Barentshavet har StatoilHydro som operatør funnet gass i et prospekt kalt Ververis. Boringen på 347 meters havdyp ble utført av riggen Polar Pioneer.

Dette er det 13. funnet på norsk sokkel som StatoilHydro er med på i år.

Hovedformålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner fra tidligjura til midttrias alder. Brønnen påviste gass i sandsteiner i midttrias alder. Det ble ikke påvist gass/vannkontakt. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

- Det er selvsagt lovende at vi har funnet gass, men boringen ble gjort i en ganske vanskelig formasjon. Vi trenger derfor mer tid for å gjennomføre evaluering og analyser for å avklare ressurspotensialet i funnet, sier Bente Fotland ved StatoilHydros kontor i Harstad.

Ververis er den første brønnen i utviklingstillatelse 395, som ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006:

- Tildelingen skjedde i april i 2006, og seismikken ble skutt allerede samme sommer. Hele prosjektet ble gjennomført raskere enn beregnet, forteller Fotland.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2992 meter under havflaten, og ble avsluttet i Havert-formasjonen i undre trias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 7224/6-1 i utvinningstillatelse 394, der StatoilHydro er operatør.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 395 er: StatoilHydro (operatør , 50 prosent) , BG Norge (30 prosent), Petoro (20 prosent).

Boringen av undersøkelsesbrønn 6605/8-2 i en struktur kalt Stetind i Norskehavet er i ferd med å avsluttes uten at det er påvist utvinnbare hydrokarboner.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Transocean Leader som etter fullført brønn skal til utvinningstillatelse 218 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6706/12-1 hvor StatoilHydro er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 283 er: StatoilHydro ( operatør, 30 prosent), Centrica (10 prosent), Chevron (12,5 prosent), Aker Exploration AS (12,5 prosent), ConocoPhillips (15 prosent) og Petoro (20 prosent).

Bilde

Stetind