Skip to content

Nye helikoptre til Hammerfest

juli 7, 2008, 12:41 CEST
Bilde

StatoilHydro har sammen med Eni Norge inngått kontrakt på to helikoptre av typen Eurocopter EC225. (Foto: Norsk Helikopter).

 Helikoptrene som skal leveres er nybygg av typen Eurocopter EC225. Denne helikoptertypen er en videreutvikling av SuperPuma-maskinene som opererer ut fra Hammerfest under dagens kontrakt.

Kontrakten vil dekke StatoilHydro og Enis behov for helikoptertjenester til selskapenes samlede aktiviteter i Barentshavet.

– Vi har gjennom denne helikopteranskaffelsen sikret oss ressurser for framtidige operasjoner i Barentshavet, og har oppnådd en god og fleksibel løsning gjennom blant annet samarbeid med Eni, sier Kjell Kristoffersen, direktør for Drifts- og vedlikeholdsanskaffelser i StatoilHydro.

Helikoptrene skal operere under barske forhold, og StatoilHydro har gjennom krav til ny teknologi for helikoptrene gitt sikkerhet og kvalitet høyeste prioritet.

– Vi tar i bruk siste tilgjenglige teknologi innenfor helikoptersikkerhet når vi nå kontraherer nye helikoptre av typen EC225 til søke-, rednings- og tilbringertjenester i Barentshavet, sier Trude J. Haugland, leder i StatoilHydro Lufttransport.

Kontrakten har en varighet på 6 år med oppstart juni 2009, og med mulighet for 3 års forlengelse.

Norsk Helikopter AS innehar dagens kontrakt på helikoptertjenester ved basen i Hammerfest. På grunn av lang leveringstid på helikopter fra fabrikk vil det fram til medio 2010 være en overgangsfase hvor tjenesten vil dekkes av helikoptrene i eksisterende kontrakt.