Skip to Content
no

Høysesong for løfteoperasjoner

juli 8, 2008, 15:21 CEST

Bilde

Kompressormodulen som skal ut til Sleipner B fraktes ned til kaien i Haugesund.

(Foto: Arthur Halseid)

Kompressormodulen blir fraktet fra Haugesund til Sleipner B-plattformen sør i Nordsjøen.

Sleipner B står normalt ubemannet, og er den minste frittstående plattformen StatoilHydro har. Det er altså på denne plattformen gigantmodulen på 27 ganger 15 ganger 28 meter skal monteres.

Hensikten er å øke og akselerere gassproduksjonen når trykket i reservoaret synker.

Forventet levetid på Sleipner Vest-feltet forlenges med to år takket være den nye modulen, og produksjonen antas nå å kunne fortsette frem til 2024.

Gir økt produksjon
– Slike prosjekt er avgjørende for at StatoilHydro skal kunne opprettholde produksjonen av olje og gass på norsk sokkel i årene som kommer, sier Marianne M. Bjelland, som er StatoilHydros leder for Modifikasjoner og prosjekter i Stavanger.

Modulen vil øke gassproduksjonen med 4,5 milliarder standard kubikkmeter, og produksjonen av kondensat med 1,5 millioner standard kubikkmeter.

Bilde

Kompressormodulen ble først fraktet om bord på en lekter i Haugesund.

(Foto: Arthur Halseid)

Det er Aibel i Haugesund som har fått oppdraget med å sammenstille og installere modulen på Sleipner B. Etter planen skal kranfartøyet Saipem 7000 løfte kompressoren om bord på plattfomen i løpet av juli. Deretter gjenstår en del klargjøring og testing før den settes i drift i oktober.

– Dette prosjektet ser ut til å nå planen både på tid og kost. Vi ligger også an til å bruke betydelig mindre penger enn de 1,8 milliardene som var budsjettert, sier Asbjørn Johnsen, StatoilHydros prosjektleder for kompresjonsprosjektet på Sleipner B.

Mer olje og gass fra feltene
Kompressoren er et godt bilde på aktiviteten i Nordsjøen. Det er langt mellom de store funnene og utbygging av nye olje- og gassprovinser. Mye av arbeidet som skjer nå er for å opprettholde produksjonen på eksisterende felt, bygge ut satellittfelt i tilknytning til eksisterende infrastruktur samt gjøre produksjonen mer effektiv og mindre forurensende. 

Mange løft
StatoilHydro har gjennomført fire gigantløft tidligere i år. Inkludert løftet av Sleipner B-kompressoren vil det bli gjennomført dobbelt så mange løft i sommer som gjennomsnittet for de siste årene.

I mai ble det løftet en modul ombord på Kristin-plattformen som skal gjøre den i stand til å ta i mot gass fra det nye satellittfeltet Tyrihans.

Samme måned ble de to havbunnsrammene til Morvin-feltet plassert på feltet. Dette er et felt som skal knyttes opp mot Åsgard.

I juni ble det løftet ombord to kompressor-motorer på Troll A, og det ble løftet et helt lite gasskraftverk ombord på Heimdal-plattformen. Det sistnevnte er et miljøprosjekt som reduserer utslippene av CO2 med nærmere 50.000 tonn i året.

Tunge løft
Dette er de tunge løftene til StatoilHydro i år:
• To bunnrammer til Morvin-feltet. Hver på 250 tonn
• Tyrihans-modul til Kristin-plattformen på 200 tonn
• To kompressormotorer til Troll A, hver motor på 140 tonn
• Nytt gasskraftverk på Heimdal på 550 tonn
• Sleipner B-kompressor på 1.300 tonn