Skip to content

Snøhvit i gang etter verdifull stans

juli 11, 2008, 12:14 CEST
Bilde

Hammerfest LNG fyller tankene igjen etter revisjonsstansen.
(Foto: Helge Hansen / StatoilHydro)– Det er veldig hyggelig å være i produksjon igjen, konstaterer Morten Svenning og Sivert Vist, oppstartsledere ved Hammerfest LNG.

Etter en rekordrask oppstart på under ni timer og med lite fakling, begynte anlegget torsdag å produsere flytende naturgass på om lag 60 prosent av anleggets designkapasitet.

Denne første revisjonsstansen kan sammenlignes med en nybilservice. Siden 8. mai har opptil tusen personer jobbet med å gå anlegget etter i sømmene og gjøre det mest mulig robust. Stansen er den første planlagte produksjonsnedstengningen av Hammerfest LNG.

– Vi har utført alt arbeidet vi hadde planlagt innen den avsatte tiden, uten noen alvorlige hendelser, forteller leder for revisjonsstansen, Geir Hopland.

Problemene i kjøleanlegget har hatt hovedfokus i revisjonsstansen. Etter oppstarten i fjor høst har flere av sjøvannsvarmevekslerne i kjølekretsene vist seg å være for lite robuste til å tåle belastningene ved full produksjon.

– Problemene knytter seg til designet på deler av kjøleanlegget, og har ingenting med klimaet eller værforholdene i Hammerfest å gjøre, understreker Øystein Michelsen, områdedirektør for Drift Nord.

Under revisjonsstansen har de skadede varmevekslerne blitt reparert, og det er gjort en del modifikasjoner på rør. I tillegg er det montert en rekke ekstra måleinstrumenter. Disse skal brukes til å tegne et mer detaljert bilde av hva som skjer inne i kjøleboksen under produksjon.

– Datamaterialet skal hjelpe oss når vi i løpet av høsten 2008 skal beslutte hva vi skal gjøre for å få anlegget opp i full produksjon, sier Hopland.

Målet er å ha en løsning på problemene klar til revisjonsstansen høsten 2009.


 Revisjonsstans på Hammerfest LNG

  •  Produksjonen fra anlegget på Melkøya har vært nedstengt siden 8.mai
  • Nedetiden har vært brukt til å utføre inspeksjoner, vedlikeholdsarbeid og justeringer
  • En rekke svakheter påvist under innkjøringen av anlegget er utbedret