Meldepliktig handel 

juli 15, 2008, 16:43 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 169,66 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 2 911 109 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.