StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juli 17, 2008, 14:59 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  2 743 824  aksjer.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12