Skip to content

Forlenger kontrakter for vedlikehold og modifikasjon

juli 21, 2008, 17:06 CEST

I alt dreier det seg om kontrakter til en verdi av nærmere åtte milliarder kroner for planlagt arbeid på de i alt 32 installasjonene avtalene dekker.

Arbeidet med å vurdere opsjonsutøvelse har pågått et halvt års tid.

Vurderingene har omfattet kontrakter fra tidligere Hydro- og Statoil-opererte felt og produksjonsanlegg *).

Et viktig argument for opsjonsutøvelse har vært å bidra til en stabil offshore-organisasjon under den pågående harmoniseringsprosessen.

I selskapet er det ellers satt i gang arbeid med å revidere den overordnede kategoristrategien for segmentet modifikasjon, vedlikehold, service og støtte. Dette arbeidet vil pågå i 2008/2009 og kan få betydning for fremtidig kontraktsstruktur innen V&M-segmentet.

Opsjonsutøvelsen gjelder følgende kontrakter og leverandører:

Tampen V&M Aker Offshore Partner 01.03.2009 - 28.02.2011
Troll/Brage V&M Aker Offshore Partner 01.07.2009 - 30.06.2010 
Halten/Nordland V&M Aker Reinertsen 01.03.2009 - 28.02.2011
Heimdal/Sture/Grane V&M Reinertsen 01.07.2009 - 30.06.2010
Troll-Sleipner V&M (inkl Kollsnes) Aibel 01.03.2009 - 28.02.2011  
Kårstø/Draupner V&M Aibel 01.01.2009 - 31.12.2010 
Oseberg/Njord V&M Aibel 01.07.2009 - 20.06.2010

*) For Kårstø/Draupner og Kollsnes er Gassco operatør.