Klarsignal for blokk 31 i Angola

juli 28, 2008, 14:13 CEST

– Utbyggingsplanen for blokk 31 er basert på et standardisert utbyggingskonsept. Med standardisert design, fabrikasjon og ferdigstilling reduseres gjennomføringstiden, samtidig som lønnsomheten og den operative effektiviteten økes, sier John Høines, StatoilHydros asset manager for  blokk 31.

Det første prosjektet vil omfatte feltene Plutão, Saturno, Vênus og Marte (PSVM) som ligger i den nordøstlige delen av blokk 31, rundt 400 kilometer nordvest for Luanda.

Feltene ligger på rundt 2000 meters havdyp. Byggearbeidene forventes å starte i løpet av 2008 med oppstart av oljeproduksjon i 2011 og med en opptrapping til platåproduksjon på rundt 150.000 fat per dag innen 2012.

PSVM omfatter ett ombygget produksjons- og lagerskip (FPSO) med lagringskapasitet på 1,6 millioner fat olje, 48 produksjons- og injeksjonsbrønner, 15 manifolder med tilhørende undervannsustyr, 170 kilometer med produksjonsrør og 95 kilometer med kontrollkabler.

Det er hittil annonsert 15 funn i blokk 31. Full utbygging vil omfatte flere knutepunkter  av om lag samme størrelse som den første utbyggingen, PSVM. Den andre utbyggingen vil være i det sørøstlige området av blokk 31 og er foreløpig i prosjekteringsfasen.

Fakta om blokk 31:

  • Sonangol er konsesjonseier av blokk 31. BP Exploration (Angola) Limited er operatør og har en eierandel på 26,67 prosent.
  • De andre rettighetshaverne i blokk 31 er Esso Exploration and Production Angola (Block 31) Limited (25 prosent), Sonangol EP (20), Statoil Angola A.S. (13,3), Marathon International Petroleum Angola Block 31 Limited (10) og TEPA (Block 31) LIMITED (et datterselskap i Total-konsernet) (5).
  • Blokken dekker et område på 5.349 kvadratkilometer med vanndyp på mellom 1.500 og 2.500 meter.