Produksjonsstart for Agbami

august 1, 2008, 11:21 CEST
Bilde

Agbamis flytende produksjonsskip er verdens største FPSO. (Foto: Chevron)Feltet forventes å nå en platåproduksjon på 250.000 fat olje per dag i slutten av 2009. De samlede feltreservene anslås til omkring 900 millioner fat oljeekvivalenter.          

StatoilHydro har en eierandel på 18,85 % i Agbami. Operatøren Chevron har en andel på 68,15%, mens Petobras eier de resterende 13%. Feltet ligger omkring 110 kilometer utenfor kysten av Nigeria.

– Dette er en svært viktig milepæl for StatoilHydro. Vi har arbeidet i Nigeria i 15 år med dette bemerkelsesverdige prosjektet, og det er meget tilfredsstillende å komme i drift, sier Thore E. Kristiansen, direktør for INT South Atlantic.

– StatoilHydro forventer en egenproduksjon fra Agbami på 44.000 fat per dag i platåperioden. Dette er et betydelig bidrag til vår samlede internasjonale produksjon, tilføyer han.

Stort prosjekt 
Agbami-prosjektet er stort og sikkerhetsstatistikken er imponerende. Prosjektteamet måtte løse en rekke tekniske og kommersielle utfordringer før produksjonen kunne settes i gang.

Prosjektet er Nigerias største dypvannsutbygging hittil, med havdyp på ned mot 1.500 meter.

Agbamis flytende produksjonsskip er verdens største FPSO.

Skipet, med en lagringskapasitet på omkring 2,2 millioner fat olje, skal være på stedet i mer enn 20 år.

Dypvannssatsing i Nigeria
StatoilHydro har vært representert i Nigeria siden 1992, da landet åpnet opp sine dypvannslisenser.           

StatoilHydro i Nigeria er i dag operatør for to dypvannslisenser, OML 128 og 129, der sistnevnte inneholder gassfunnene Bilah og Nnwa.

– Det markerer et vannskille for våre operasjoner i Nigeria, at Agbami-feltet nå kommer i drift. Vi er stolte over å være en del av dette prosjektet, som er i verdensklasse, sier Helge Håland, leder for Statoil Nigeria.