Produksjonsstart på Vilje

august 1, 2008, 09:33 CEST
Bilde

Brønnstrømmen fra Vilje transporteres til produksjonsskipet på Alvheim-feltet, som er operert av Marathon.

Vilje-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, rett nord for Heimdal-feltet. StatoilHydro er operatør for feltet med en eierandel på 28,85 prosent.

Vilje er det første StatoilHydro-opererte feltet som er knyttet opp mot en installasjon som driftes av en annen operatør.

Feltet er bygget ut med to brønnrammer på havbunnen og to produksjonsbrønner. Derfra går oljen i en ny 19 kilometer lang rørledning til Alvheim-skipet, som er operert av Marathon Petroleum Norge AS.

Spennende område
Oljen på Vilje drives naturlig opp uten noen form for stimulans. Feltet står i forbindelse med en stor vannsone, og det er derfor ikke er nødvendig med vanninjeksjon.

Tidligere analyser fra feltet har påvist en svært god sand med undermettet olje. Utvinnbare reserver for Vilje er beregnet til 52 millioner fat olje, og produksjonen forventes å nå platå på 35.000 fat per døgn innen utgangen av august.

Effektive driftsformer
StatoilHydro satser sterkt på teknologiutvikling og kan vise til gode resultater både innen økt oljeutvinning og bore- og brønnteknologi.

Flere StatoilHydro-felt rangerer blant de aller fremste innen petroleumsindustrien globalt sett når det gjelder utvinningsgrad. Det er et resultat av at selskapet blant annet har kombinert fagkompetansen innenfor geologi og ingeniørfag med satsing på ny teknologi.

For å forvalte naturressursene på en best mulig måte er det også avgjørende for StatoilHydro å vurdere kontinuerlig hvordan eksisterende og nye olje- og gassfelt opereres.

– Vilje er ett av flere mindre felt der vi får anledning til å teste ut nye driftsformer. Feltet er StatoilHydros første utbygging uten tie-in løsning til egen installasjon. Oljen fraktes til produksjonsskipet Alvheim for videre behandling, sier feltsjef Vidar Nygård Karlsen.

 Fakta om Vilje
  • Vilje-feltet ligger nord for Heimdal-feltet i Nordsjøen og er bygget ut med to brønnrammer på havbunnen.
  • Brønnstrømmen transporteres i en ny 19 kilometer lang rørledning til produksjonsskipet på Alvheim-feltet, som er operert av Marathon.
  • Reservoaret er i turbidittsandstein tilhørende Heimdal-formasjonen av paleocen alder og ligger om lag 2.150 meter under havoverflaten.
  • Reserver: 52 millioner fat olje og 0,4 millioner standard kubikkmeter gass.
  • Rettighetshavere: Marathon Petroleum Norge AS (46,90 prosent), StatoilHydro (28,85) og Total E&P Norge AS (24,24).