Seismikkontrakter tildelt

august 5, 2008, 11:56 CEST
Kontraktene, som omfatter undersøkelser på norsk sokkel, Færøyene og Irland, er tildelt PGS Geophysical, CGG Veritas og Wavefield Inseis.

Kontrakten til PGS Geophysical omfatter også bruk av ny teknologi for innhenting av tredimensjonal seismikk. Denne teknologien gjør seismikkoperasjonene mindre avhengige av godt vær og øker produksjonen av seismiske data.

For første gang skal StatoilHydro også bruke en alternativ teknologi for å styre kablene som henger etter båten. Da blir det lettere å skyte seismikk som kan sammenlignes med tidligere seismikkundersøkelser, og dermed gi mer pålitelige resultater for firedimensjonale undersøkelser.

Fire fartøyer fra PGS Geophysical, to fra CGG Veritas og ett fartøy fra Wavefield Inseis vil være i drift for StatoilHydro i 2009.

Fartøyene skal innhente to-, tre- og firedimensjonal sesmikk, med hovedvekt på 3D-undersøkelser.