Tørr brønn i Norskehavet

august 7, 2008, 11:06 CEST
Målet for brønnen var å undersøke potensialet for hydrokarboner i sandsteiner av midtre og nedre jura alder i Hauk-prospektet. Prospektet ligger 15 km nordøst for Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/11-6 ble boret til et totalt dyp på 1828 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter av nedre jura alder. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Ocean Vanguard på 379 m vanndyp. Ocean Vanguard vil nå gå til Nordsjøen for boring av undersøkelsesbrønn 34/7-33 for StatoilHydro.