Kontrakter for borevæske og sementering forlenget

august 15, 2008, 09:57 CEST

Kontraktsforlengelsen med Halliburton omfatter borevæske- og sementeringstjenester på flere installasjoner. Forlengelsen trer i kraft 1. september 2008 og varer i to år.        

Kontraktsforlengelsen med MI Swaco gjelder borevæsketjenester. Forlengelsen er for to år og begynner 1. september 2008.

Kontraktsforlengelsen med Schlumberger omfatter sementeringstjenester. Den gjelder også for en toårsperiode, med oppstart 1. september 2008.

– StatoilHydro forventer at leverandørene skal levere i samsvar med høye HMS&K-standarder. Disse kontraktsforlengelsene er et direkte resultat av leverandørenes evne til å oppfylle våre forventninger, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i StatoilHydro.