Meldepliktig handel 

august 15, 2008, 15:53 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 154,75 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 3 083 824 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.