StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 18, 2008, 15:30 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  2 898 582 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12