Skip to content

Liten gasslekkasje fra Kvitebjørn-rørledningen

august 20, 2008, 09:51 CEST
Bilde

Kvitebjorn-plattformen. (Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro)

I fjor høst ble dette røret trukket ut av posisjon av et skipsanker. Røret ble i januar kvalifisert for midlertidig bruk i påvente av permanent reparasjon. Det ble i sommer besluttet å gjennomføre denne reparasjonen i 2009.

Lekkasjen som nå er oppdaget er på samme sted som røret ble skadet i fjor høst, cirka 10 kilometer fra plattformen.

StatoilHydro vil nå utrede alternative reparasjonsløsninger for Kvitebjørn-rørledningen. På basis av dette vil det bli klarlagt når driften av rørledningen og Kvitebjørn-feltet kan gjenopptas.

Kvitebjørn og Kollsnes har for tiden revisjonsstans og det er redusert trykk i rørledningen. Ledningen trykkavlastes ytterligere  og tømmes  via fakkel på Kollsnes.

Også Visund benytter normalt Kvitebjørn-rørledningen til gasseksport, men har reinjisert gass mens Kvitebjørn og Kollsnes har hatt revisjonsstans. Oljeproduksjonen på Visund opprettholdes, men på et noe lavere nivå enn   normalt .

StatoilHydros gasskunder vil i utgangpunktet ikke bli berørt av hendelsen.

StatoilHydro har vaktfartøy som overvåker trafikk i området ved lekkasjestedet.