Forlenger kontrakter for boretjenester

august 21, 2008, 16:04 CEST
Bilde

Anders Opedal

Opsjonsperiodene er på to år og baserer seg på etablerte kontrakter.

Utøvelse av opsjoner er en del av det pågående arbeidet med å harmonisere kontrakter innen den aktuelle porteføljen.

Kontraktene er meget omfattende og inneholder i tillegg til retningsboring, blant annet slamlogging, måling under boring (MWD), slagrør, hullåpnere, borekroner og nærliggende tjenester.

– Vi ser fram til å gå videre med det gode samarbeidet med leverandørene, og håper det fortsetter å utvikle seg i positiv retning, sier Anders Opedal, direktør for anskaffelser i StatoilHydro.