Gassfunn i Barentshavet

august 22, 2008, 17:42 CEST
Brønnen ble boret på prospektet "Arenaria" i blokk 7224/6. Hovedformålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i sandsteiner fra tidlig jura til sentrias alder. Sekundært mål var å påvise hydrokarboner i midttrias.
 
I primært letemål ble det påtruffet bergarter av god reservoarkvalitet i henhold til prognoser. Ingen hydrokarboner ble påvist.

I det sekundære boremålet ble det påvist gass i reservorarbergarter av dårlig kvalitet.
Bilde

Boreriggen Polar Pioneer

Letesjef for lisensiert areal i nordområdene, Bente Fotland, sier brønnen ikke ble formasjonstestet, og at det er for tidlig å si om gassen lar seg produsere.

Dette er den første brønnen i utvinningstillatelse 394 som ble tildelt i 19. konsesjonsrunde i 2006. Brønnen var en forpliktelsesbrønn.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2315 meter under havflaten og ble avsluttet i midttrias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Undersøkelsesbrønn 7224/6-1 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 265 meters havdyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 7222/11-1 i utvinningstillatelse 228, der StatoilHydro er operatør.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 394 er: StatoilHydro (65 prosent), Gaz de France Norge AS (20) og Petoro (15).

Kart