Oljefunn nær Sleipner og gassfunn i Norskehavet

august 25, 2008, 12:06 CEST
Bilde

– Vi har en meget høy leteaktivitet i år, både på norsk sokkel og internasjonalt. De nye funnene illustrerer spennvidden i vår leteinnsats, der vi utforsker både kjente og umodne områder, sier konsernsjef Helge Lund.

Bilde

Helge Lund

– Oljefunnet ved Sleipner er et høydepunkt i årets leteprogram på norsk sokkel, og det er oppmuntrende at vi ved inngangen til det store ONS-arrangementet i Stavanger kan vise at nye ideer gir gode resultater i en del av Nordsjøen som har vært utforsket siden 1960-tallet, sier Lund.

100-125 millioner fat oljeekvivalenter
Målet for brønn 15/5-7 i utvinningstillatelse 048 var å påvise olje i midtre jura reservoarbergarter under gassfunnet Dagny. Brønnen påviste en oljekolonne på om lag 100 meter i Hugin-formasjonen.

Totalt utvinnbart volum anslås til 100-125 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er et meget spennende funn. Sleipner-området er fortsatt veldig prospektivt, og denne brønnen bekrefter at det også er gode muligheter for å finne olje i dette området, sier StatoilHydros letesjef for norsk sokkel, Tim Dodson.

– Funnet er resultat av en bevisst satsing på å finne mer hydrokarboner som kan fases inn til Sleipner. Jeg vil berømme min leteorgansiasjon for å komme opp med ideen om at det kunne være en oljekolonne under gassen på Dagny, som ble påvist allerede for 30 siden, fremholder han.

Dagny-funnet er lokalisert om lag 10 kilometer nordvest for Sleipner Vest. Funnet vil bli vurdert utbygget mot Sleipner-feltet.

Brønnen blir boret på 119 meters havdyp av riggen Transocean Winner og er avsluttet i Skagerrak-formasjonen i øvre trias, 4.037 meter under havoverflaten. Det vurderes nå å bore en sidestegsbrønn for å fastslå olje-vann-kontakten. Brønnen blir boret på kostnadsdeling mellom utvinningstillatelsene PL048 og PL029.

StatoilHydro er operatør for PL048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total (21,8 prosent). Operatør for PL029 er ExxonMobil (100 prosent).

Gassfunn på dypt vann i Norskehavet
Også letebrønn 6706/12-1 i utvinningstillatelse PL218 i Norskehavet har gitt positivt resultat. Brønnen ligger vest for gassfunnet Luva, om lag 290 kilometer vest for Sandnessjøen.

Formålet med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra senkritt i et prospekt kalt Snefrid Sør.

Bilde

Tim Dodson

Brønnen påviste en 70 meters gasskolonne med gode reservoaregenskaper i Nise-formasjonen. Sandsteinen ble kjerneboret, og væske- og trykkprøver ble innsamlet.

Funnet er anslått å inneholde omlag 4 milliarder kubikkmeter med utvinnbar gass.

– Vi er fornøyd med at brønnresultatet kom inn som forventet og at det ble påvist tørr gass i et reservoar med gode reservoaregenskaper, sier Dodson.

Snefrid vil bli vurdert utbygget sammen med Luva-funnet. Dodson understreker at boringen av letebrønnen i Snefrid Sør-prospektet er et viktig steg for å få fortgang i utbyggingen av Luva-funnet som ble påvist av BP i 1997.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3.925 meter under havoverflaten og ble avsluttet i nedre deler av Nise-formasjonen fra senkritt.

Havdypet er 1265 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6706/12-1 ble boret av riggen Transocean Leader, som nå skal bore letebrønn 6707/10-2 S i samme utvinningstillatelse.

StatoilHydro er operatør for PL218 med en eierandel på 75 prosent. Partnere er ExxonMobil (15 prosent) og ConocoPhillips (10).

Bilde