Skip to content

Tilgang til energiressurser

august 27, 2008, 11:58 CEST
Bilde

– I år vil vi bruke 9 milliarder kroner på letevirksomhet på norsk sokkel og vi vil bore rundt 35 brønner. (Foto: Harald Pettersen)

I en verden hvor store deler av de gjenværende hydrokarbonene er konsentrert i noen av verdens mest problemfylte områder åpnet konsernsjefen talen sin med å snakke om samarbeid og partnerskap.

Han spurte om vår industri nå befinner seg ved en korsvei og møter en annerledes konkurranse.

Lund sier at for å fungere må industrien tilpasse sine interesser på en måte som skaper et vinn-vinn partnerskap, og at fremtidens forretningsmodeller vil være mer samarbeidsorienterte.

Vekst på norsk sokkel
Når det gjelder situasjonen på norsk sokkel, sier Lund at den fremdeles har mye å tilby.

– I år vil vi bruke 9 milliarder kroner på letevirksomhet på norsk sokkel og vi vil bore rundt 35 brønner, sier han.

Lund understreker at norsk sokkel har en svært god infrastruktur nær attraktive markeder:

– Vi er heldige som har en erfaren stab og forutsigbare rammevilkår. Det er sjelden i dagens globale industrimiljø!

Miljøutfordringer
Men når fossilt brennstoff driver den økonomiske utviklingen, påvirker den også klimaet vårt.

Verden kjemper i dag for å finne den rette balansen mellom utvikling og klimaforandring. Helge Lund sier at han tror at enhver konstruktiv klimadiskusjon må erkjenne dette dilemmaet.

– Noen hevder at det er mangel på vilje som hindrer fornybar energi fra å ta over. Jeg mener at et slikt syn undervurderer den store oppgaven det er å erstatte olje og gass, sier han.

Klimaforandring vil i stadig større grad påvirke olje- og gasselskapenes forretningsvirksomhet, og Lund mener at verden vil se mot denne industrien for å finne løsninger.

Proaktiv holding 
– Vi har menneskene, kapitalen og den teknologiske kompetansen til å gjøre forandringer. Jeg vil påstå at en proaktiv holdning i denne saken er bra for miljøet, men også bra for selskapets forretningsdrift, sier Lund.

Konsernsjefen understreker at vi i stor grad har de viktigste tekniske verktøyene for å redusere CO2-utslipp. Han sier at det vi mangler er faste og forutsigbare rammevilkår:

– Dersom CO2 har en høy nok pris, vet vi hva vi skal gjøre for å redusere utslippene. Men å bli enige om slike rammevilkår er vår tids politiske utfordring, sier Lund.

Lund avslutter talen sin med det han kaller et paradoks:

– Vi fokuserer på klima- og miljøsaker, men vi får ofte liten anerkjennelse for at vi gir verden energi og for arbeidet vårt for å finne teknologiske og industrielle løsninger på disse sakene. Vi har en felles oppgave i å vise våre positive bidrag til samfunnet.