Offensiv forretningsutvikling på norsk sokkel

august 27, 2008, 12:40 CEST
Bilde

– Effektiv boring av nye brønner og optimal utnyttelse av borekapasitet er viktige forutsetninger for å nå våre målsetninger om reserveutvikling på norsk sokkel, sier Hege Marie Norheim. (Foto: Markus Johansson)

– Standariserte prosjektløsninger med kort gjennomføringstid fra funn til produksjon er en nøkkel til fremtidssuksess på norsk sokkel, sier Norheim. Hun er ansvarlig for StatoilHydros reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel.

I en presentasjon under ONS i Stavanger i dag fremhever hun at samordningen av StatoillHydros portefølje på norsk sokkel skaper grunnlag for en rekke gevinster og potensial for betydelig verdiskaping på lang sikt.

– Vår målsetting er å ivareta det kortsiktige ressurs- og verdipotensialet i alle våre produserende felt, samtidig som vi legger betydelig innsats i å utvikle nye prosjekter og forretningsmuligheter for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel på lang sikt, sier Norheim.

Nye feltutviklingsprosjekter er planlagt å bidra med en produksjonstilvekst på 300.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2015. StatoilHydro arbeider med feltutviklingsplaner for blant annet feltene Gudrun, Trestakk, Valemon, Astero, Peon, Luva, Lavrans og Dagny.

Samtidig vil prosjekter for økt utvinning fra felt som allerede er i produksjon bidra med 40-50 prosent av selskapets samlede tillegg til produksjonen fra norsk sokkel de kommende 5-10 årene.

Økt utvinning
– Økt utvinning og forlengelse av levetiden for felt og innretninger i drift er kritisk for å maksimere verdien av petroleumsressursene på norsk sokkel. Felt som Gullfaks, Oseberg, Grane, Sleipner Vest og Tune vil være sentrale bidragsytere i realiseringen av våre ambisjoner om økt oljeutvinning fra eksisterende felt.

– På denne måten er vi for tiden i ferd med å modne frem 600 millioner fat oljeekvivalenter i nye reserver, tilsvarende et nytt Norne-felt, fremholder Norheim

Hun peker på en rekke sentrale utfordringer i den videre utviklingen av selskapets portefølje på norsk sokkel.

– Industrialisering av utbyggingsløsninger har allerede gitt oss nye gevinster, og vi har gjennomført flere mindre feltutbygginger på svært kort tid. Denne utviklingen må fortsette gjennom et godt samarbeid mellom oss som operatør og våre leverandøer, sier Norheim.

Hun trakk fram utbyggingsplanen for Yttergryta som et eksempel på kort tid fra funn til utbyggingsbeslutning, med kun seks måneder fram til utbyggingsplan ble levert.

– Effektiv boring av nye brønner og optimal utnyttelse av borekapasitet er også viktige forutsetninger for å nå våre målsetninger om reserveutvikling på norsk sokkel. Til sist er den langsiktige tilgangen på prospektivt areal en svært viktig del av fundamentet for vår satsing og bidrag til langsiktig verdiskaping, sier Norheim

Høy aktivitet i 2008
StatoilHydro er operatør for 39 olje- og gassfelt på norsk sokkel som bidrar med fra 7000 til 192.000 fat oljeekvivalenter (foe) per døgn. På StatoilHydros kapitalmarkedsdag i januar 2008 kunngjorde selskapet en produksjonsmålsetting på 1,9 millioner foe/døgn i 2008 og en ambisjon om å øke selskapets produksjonsnivå til 2,2 millioner foe/døgn i 2012.

Selskapet har planer om å bore rundt 80 nye produksjonsbrønner og rundt 35 utforskingsbrønner på norsk sokkel i år. Hittil i 2008 har StatoilHydro levert inn utbyggingsplaner (PUD) for tre utbyggingsprosjekter; Yttergryta, Morvin og videreutvikling av Troll-feltet.

Seks nye felt er satt i produksjon på norsk sokkel hittil i år: Gulltopp, Oseberg Gamma Main Statfjord, Vigdis Øst, Theta Cook, Oseberg Delta og Vilje.