Topper testing av ny teknologi

august 28, 2008, 11:48 CEST
Bilde

– Vi ønsker å samarbeide med selskaper som er verdensledende innen sitt felt, sier Margareth Øvrum. (Foto: Helge Hansen)

Mer enn 40 selskaper er involvert i 55 pilotprosjekter i 2008, og flere er planlagt i årene som kommer.

Gjennom systematisk teknologiutvikling og uttesting er norsk sokkel blitt et testlaboratorium for utprøving av ny teknologi. Dette bidrar til å gjøre leverandørindustri som opererer på norsk sokkel verdensledende.

– Utstrakt uttesting av ny teknologi er viktig for å få mest ut av petroleumsressursene på norsk sokkel. Et ambisiøst testprogram gir både StatoilHydro og leverandører en raskere vei fra idé til kommersialisering av teknologi. Samtidig gir det oss muligheten til å være først med å ta i bruk denne teknologien, sier konserndirektør for teknologi og Ny Energi, Margareth Øvrum.

Økt utvinning
75 prosent av pilotprosjektene er teknologi som skal bidra til økt utvinning på eksisterende felt. Dette er et satsingsområde for selskapet på norsk sokkel og er teknologi som vil kunne bidra til økt verdiskaping også internasjonalt.

Et av områdene hvor omfattende uttesting viser lovende resultater er innen boring. Det testes ut metoder for å gjøre boreprosessen mer effektiv, sikker og billigere. En vellykket pilot som danner grunnlaget for dette ble nylig avsluttet med positivt resultat på Statfjord C.

– Dette er et viktig skritt på veien for å redusere borekostnadene våre drastisk og det vil medføre at det vil lønne seg å bore etter langt mindre oljeforekomster enn det som tidligere har vært vanlig, sier Øvrum. 

StatoilHydro har fem strategiske teknologiavtaler. Denne uken fornyer selskapet tre strategiske samarbeidsavtaler med leverandørselskapene Halliburton, Baker og Schlumberger.

 – Vi ønsker å samarbeide med selskaper som er verdensledende innen sitt felt. I tillegg er vi opptatt av å være i front på topp kompetanse innen teknologiutvikling. Slik kan vi utfordre de beste leverandørene, sier Øvrum.